Staatscommissie-Heemskerk (1883-1885)

Deze Staatscommissie werd op 11 mei 1883 ingesteld door het kabinet-Heemskerk en stond onder voorzitterschap van minister van Binnenlandse Zaken Heemskerk. De commissie bracht op 25 januari 1884 haar eindverslag uit. Opdracht was onderzoeken welke bepalingen van de Grondwet moesten worden herzien.

Het eindverslag van de Staatscommissie was de basis voor een algehele herziening van de Grondwet van 1848. Er werd een compromis gevonden over uitbreiding van het kiesrecht, maar de commissie was verdeeld over de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Het werk van de commissie resulteerde in de algehele grondwetsherziening van 1887.

1.

Samenstelling

De commissie bestond uit 15 leden, onder wie voorzitter mr. J. Heemskerk Azn.

 

naam

functie(s)

politieke kleur

mr. T.M.C. Asser

hoogleraar

liberaal

jhr.mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland

Tweede Kamerlid

antirevolutionair

J.W. Binkes

marineofficier (schout-bij-nacht)

partijloos

mr. J.Th. Buys

hoogleraar

liberaal

mr. E.J.J.B. Cremers

Tweede Kamerlid

liberaal

mr. A.J.W. Farncombe Sanders

Tweede Kamerlid

liberaal

dr.mr. B.J. Lintelo baron de Geer van Jutphaas

Tweede Kamerlid, hoogleraar

antirevolutionair

mr. A. van Naamen van Eemnes

Eerste Kamerlid

liberaal

jhr.mr. C.J.Ch.H. van Nispen tot Sevenaer

Tweede Kamerlid

Rooms-Katholieken

jhr.mr. J. Röell

Eerste Kamerlid

liberaal

jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman

Tweede Kamerlid, hoogleraar

antirevolutionair

J.M. van der Star

generaal

partijloos

mr. B.D.H. Tellegen

hoogleraar

liberaal

jhr.mr. J.B.J.A.M. Verheyen

Eerste Kamerlid

Rooms-Katholieken

mr. G. de Vries Azn.

lid Raad van State

liberaal


Meer over