Mr. E.J.J.B. (Eppo) Cremers

foto Mr. E.J.J.B. (Eppo) Cremersvergrootglas

Gefortuneerde Groninger van katholieken huize wiens eerste beroep minister van Buitenlandse Zaken was. Als aanbeveling voor die benoeming gold behalve dat hij financieel onafhankelijk was, dat hij veel gereisd had en zeven talen sprak. Ging in 1866 in over van het kabinet-Thorbecke II naar het kortstondige kabinet-Fransen van de Putte. Werd daarna Tweede Kamerlid en in 1885 Kamervoorzitter. In 1891 werd hij nog Eerste Kamerlid. Zeer bevriend met de vooraanstaande Groningse liberale hoogleraar B.D.H. Tellegen en met Fransen van de Putte. Hij trouwde op latere leeftijd met diens pleegdochter.

liberaal, Liberale Unie
in de periode 1864-1896: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, minister van staat

voornamen (roepnaam)

Epimachus Jacobus Johannes Baptista (Eppo)

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 15 juni 1823

overlijdensplaats en -datum
Zürich (Zwitserland), 27 oktober 1896

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (maar anti-klerikaal)

partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • 'Puttiaan', van 1862 tot 1866 (getrouwen van I.D. Fransen van de Putte)

hoofdfuncties en beroepen

 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 1 juli 1862 tot 15 maart 1864 (voor het kiesdistrict Groningen)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 15 maart 1864 tot 1 juni 1866
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 december 1869 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 januari 1884 tot 22 februari 1884 (na het vertrek van O. van Rees)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 1884 tot 11 oktober 1884
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 september 1885 tot 18 mei 1887
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1887 tot 27 maart 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 17 januari 1891 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 26 januari 1891 tot 15 september 1896 (voor Zuid-Holland)

ambtstitel
 • minister van staat, van 5 december 1887 tot 27 oktober 1896

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur (met I.D. Fransen van de Putte en later ook G. de Vries), van 12 juli 1879 tot 22 juli 1879 (poging mislukt)

partijpolitieke functies

 • voorzitter liberale Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van augustus 1875 tot juni 1876

nevenfuncties

 • officier schutterij te Groningen, vanaf 1849
 • lid Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-J. Heemskerk), van 11 mei 1883 tot 18 maart 1885

afgeleide functies, presidia etc.
 • tijdelijk secretaris van de ministerraad (kabinet-Fransen van de Putte), van februari 1866 tot juni 1866
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1871 tot september 1871
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1871 tot november 1871
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1873 tot november 1873
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1877 tot november 1877
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1878 tot september 1880
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1881 tot mei 1881
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1881 tot april 1882
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1882 tot februari 1883
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1883 tot februari 1884
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1884 tot februari 1885
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1888 tot november 1888
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1889 tot mei 1889
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1890 tot april 1890
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1890 tot januari 1891

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Groningen

voortgezet onderwijs
 • R.K. Gymnasium "Huize Katwijk" (Jezuïeteninternaat)

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Groningen, van 7 september 1841 tot 21 december 1849

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende onderwerpen (onder andere over buitenlandse zaken, onderwijs, Suriname en justitie)
 • Sprak in de Eerste Kamer vrij zelden; onder meer bij twee belastingontwerpen

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1880 tot de 14 leden die tegen de toelating van Schaepman als Kamerlid waren
 • Behoorde in 1882 tot de zes liberalen die tegen een afkeurende conclusie van de commissie van rapporteurs over de Indische begroting stemden over het grondbezit van inlanders. Aanneming van deze conclusie was voor minister Van Goltstein reden om af te treden.
 • Behoorde in 1883 tot de twaalf leden die vóór een (verworpen) ordevoorstel stemde om aan te vangen met de behandeling van een wetsvoorstel over kiesrechtuitbreiding. Verwerping van het voorstel was (mede) reden voor de ontslagaanvrage van het kabinet-Van Lynden van Sandenburg.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Tijdens zijn ministerschap werd Limburg (in mei 1866) losgemaakt uit de Duitse Bond. In november 1867 verklaarde zijn opvolger, Van Zuylen van Nijevelt, dat deze losmaking de ontstemming van Pruisen had gewekt. Het liberale Kamerlid Geertsema toonde daarop particuliere brieven van de gezant in Berlijn aan Cremers waaruit moest blijken dat de losmaking met instemming van Pruisen was geschied. De door de regering opgeëiste brieven werden ter beschikking van de Tweede Kamervoorzitter gesteld.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in maart 1881, in september 1882 en 1883 en in november 1884 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Versloeg op 20 februari 1884 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap Æ. baron Mackay. Hij kreeg in de eerste stemronde 41 stemmen, Mackay 12 en Röell 10.
 • Versloeg op 22 september 1885 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap Æ. baron Mackay. Hij kreeg in de tweede stemronde 42 stemmen, tegen 41 voor Mackay.
 • Werd in juli 1896 herkozen als Eerste Kamerlid, maar overleed voor zijn beëdiging

uit de privésfeer
 • Zijn ouders waren beiden gefortuneerd
 • Zijn broer Coos, Eerste Kamerlid, was 17 jaar ouder dan hij. Zijn oudste zus was tien jaar ouder dan zijn jongste zus.
 • In de tijd dat hij studeerde, werd hij overtuigd niet-gelovige, maar brak niet met de kerk
 • Zijn huwelijk werd door een dominee ingezegend, en zijn kinderen werden protestants opgevoed
 • Bleef aanvankelijk vrijgezel, omdat hij meende niet gezond genoeg te zijn
 • Zijn echtgenote had I.D. Fransen van de Putte als voogd
 • Zijn zoon Ernest was gehuwd met een dochter van jhr. J.W.G. Boreel van Hogelanden, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was notaris, president-burgemeester van Groningen en lid van Provinciale Staten van Groningen

anekdotes en citaten
 • Het ministerschap van Buitenlandse Zaken was zijn eerste betaalde functie

verkiezingen
 • Versloeg in 1869 B.J. Gratama (a.r.)
 • Versloeg in 1873, 1877 en 1881 steeds met groot verschil zijn antirevolutionaire tegenkandidaten
 • Versloeg in 1884 jhr. M.A. de Savornin Lohman (a.r.)
 • Versloeg in 1886 U.H. Huber (a.r.) na herstemming
 • Versloeg in 1887 S. van Velzen jr. (arp)
 • Versloeg in 1888 S. van Velzen jr. (arp) na herstemming

niet-aanvaarde politieke functies
 • Bedankte tweemaal voor het ministerschap op Buitenlandse Zaken

ridderorden
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, mei 1865

vermogenspositie
financieel onafhankelijk (hierdoor in staat na studie veel te reizen; fortuin werd ook beschouwd als aanbeveling bij zijn benoeming in 1864)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Kiesbevoegdheid en kieswet" (1894)
 • "Aan de kiezers" (1894)

literatuur/documentatie
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
 • Ned. Patriciaat, 1952

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 14 juni 1865

echtgeno(o)t(e)/partner
A.E. van de Velde, Anna Ernestine

kinderen
4 zoons en 1 dochter

vader
Mr. F.J.J. Cremers, Franciscus Jacobus Johannes

geboorteplaats en/of -datum
Groningen, september 1779 (gedoopt 2 september)

moeder
R.A.M. Draper, Reinera Anna Maria

geboorteplaats en/of -datum
Groningen, 11 maart 1787

broers en zusters
1 broer en 2 zussen (was zelf de jongste)

beroep grootvader (moederskant)
 • advocaat voor burgemeesters
 • raad voor gedeputeerden bij het hof van stad en lande te groningen

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.