Partijvoorzitters D66

Huidig voorzitter van D66 is Letty Demmers-van der Geest . Bekende D66-voorzitters uit het verleden waren Jacob Kohnstamm , Henk Zeevalking en Jan Glastra van Loon .

Voordat hij minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties werd, was ook Alexander Pechtold voorzitter van D66. Hans van Mierlo was de eerste D66-voorzitter.

Partijvoorzitters die ook minister of staatssecretaris zijn geweest / geworden

A. (Alexander) Pechtold

Alexander Pechtold (1965) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 . Hij is fractievoorzitter en politiek leider van D66. De heer Pechtold was van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij was in de periode 2003-2005 burgemeester van Wageningen. Hij is opgeleid als kunsthistoricus en werkte onder andere bij een veilinghuis. Van 1997 tot 2002 was hij wethouder in Leiden. De heer Pechtold was vanaf eind 2002 tot 2005 voorzitter van D66. Hij was enige jaren woordvoerder Europese zaken en onderwerpen rond het koninklijk huis. Verder is hij voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties .

J. (Jacob) Kohnstamm

Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. Keerde in 1986 terug in de Tweede Kamer en was daarvan een gerespecteerd lid dat onder meer een initiatiefvoorstel over euthanasie verdedigde. Hield zich als Kamerlid verder bezig met politie, justitie en binnenlands bestuur. In 1994 staatssecretaris van onder meer het grotestedenbeleid in het kabinet-Kok I . Eindigde zijn politieke loopbaan als senator. Was voorzitter van de Autoriteit Persoonsgevens (tot 2016 College Bescherming Persoonsgegevens). Humanist met grote culturele belangstelling.

H.J. (Henk) Zeevalking

Onafhankelijke zakelijke bestuurder, op vele terreinen inzetbaar. Afkomstig uit VVD en medeoprichter van D'66. Wethouder van Utrecht en staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl . Daarna Tweede Kamerlid en burgemeester van Rijswijk. Ontzag als minister Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Van Agt II de Oostvaardersplassen bij de vaststelling van het tracé voor de Flevospoorlijn, maar besloot ook een snelweg door landgoed Amelisweerd aan te leggen. Toneelliefhebber met vele culturele activiteiten. Kan worden getypeerd als een weldoorvoede, goed geklede Saks en een op compromissen gerichte manager.

J.F. (Jan) Glastra van Loon

Staatssecretaris en senator van D'66 en ook enige tijd partijvoorzitter. Als rechtsfilosoof van grote faam en als politicus onafhankelijk en inspirerend denker van links-liberale snit. Was leidinggevend in het studentenverzet. Werd met een artikel uit 1964 onbedoeld de geestelijk vader van de latere 'kroonjuwelen' van D'66: de gekozen minister-president en het (gematigde) districtenstelsel. Kwam als staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl in conflict met de ambtelijke top van het ministerie, waarna de minister (Van Agt ) hem liet vallen. Een geluk bij een ongeluk voor D'66, want hij kreeg de tijd om met een onvoorwaardelijke persoonlijke inzet de partij, die op sterven na dood was, tot nieuw leven te wekken. Opgewekte wetenschapper, filosoof en vooraanstaande humanist.

Overzicht

fotonaam partijvoorzitteraanvang functieeinde functie
Afbeelding Demmers-van der Geest, A.M.A.M. (Letty) Demmers-van der Geest 2015-09-13
Afbeelding Gräper-van Koolwijk, Drs. F.Q.F.Q. (Fleur) Gräper-van Koolwijk 2013-03-092015-09-13
Afbeelding Engelshoven, Mr.Drs. I.K. vanI.K. (Ingrid) van Engelshoven 2007-05-122013-03-09
Afbeelding Dales, F.C.F.C. (Frank) Dales 2005-05-212007-02-28
Afbeelding Pechtold, Drs. A.A. (Alexander) Pechtold 2002-11-162005-03-31
Afbeelding Schouw, Dr. A.G.A.G. (Gerard) Schouw 1999-11-202002-11-16
Afbeelding Th. A. KokTh.A. (Tom) Kok 1996-11-231999-11-20
Afbeelding Vrijhoef, W.I.J.M.W.I.J.M. (Wim) Vrijhoef 1992-11-281996-11-23
Afbeelding Jansen, M.J.D.M.J.D. (Ries) Jansen 1990-11-031992-11-28
Afbeelding Jager, Mr. M.J.E.M.M.J.E.M. (Michel) Jager 1988-10-291990-11-03
Afbeelding Loo-de Steenwinkel, S.H. van derS.H. (Saskia) van der Loo-de Steenwinkel 1986-11-011988-10-29
Afbeelding Kohnstamm, Mr. J.J. (Jacob) Kohnstamm 1982-10-301986-04-30
Afbeelding Berkom, J.M.M. vanJ.M.M. (Jan) van Berkom 1981-11-141982-10-30
Afbeelding Zeevalking, Mr. H.J.H.J. (Henk) Zeevalking 1979-10-271981-09-11
Afbeelding Glastra van Loon, Mr. J.F.J.F. (Jan) Glastra van Loon 1976-11-061979-10-27
Afbeelding Brink, J. tenJ. (Jan) ten Brink 1973-03-111976-11-06
Afbeelding Scheer-van Essen, R.E. van derR.E. (Ruby) van der Scheer-van Essen 1971-11-071973-03-11
Afbeelding Beekmans, Drs. J.A.P.M.J.A.P.M. (Jan) Beekmans 1968-12-141971-11-07
Afbeelding Ringnalda, Drs. G.G. (Geb) Ringnalda 1967-01-311967-11-18
Afbeelding Loockeren Campagne, Mr. H.J. vanH.J. (Hans) van Loockeren Campagne 1967-01-311967-11-18
Afbeelding Mierlo, Mr. H.A.F.M.O. vanH.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo 1966-09-141967-01-31

Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op .

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.