Profiel nieuwe Tweede Kamer 2002

In de nieuwe Tweede Kamer van 2002 waren randstedelingen en mannen veruit in de meerderheid. 95 Leden kwamen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht en er waren 101 mannen. De nieuwe Kamer was ook hoog opgeleid: bijna 125 leden hadden een universitaire opleiding of hogerberoepsopleiding gevolgd.

Er waren 68 leden voor het eerst lid van de Tweede Kamer. Onder hen waren evenwel twee staatssecretarissen (Benschop en Gijs de Vries) en een oud-Europarlementariër (Janssen van Raay).

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Regionale spreiding

91 van de 146 benoemde leden kwamen uit de drie westelijke provincies (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht). Er waren 15 noordelijke leden (7 Friezen, 4 Groningers en 1 Drent). 24 leden kwamen uit Limburg (7), Noord-Brabant (13) en Zeeland (4). Uit de oostelijke provincies kwamen 16 leden, 3 uit Flevoland, 5 uit Overijssel en 8 uit Gelderland.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding in deze Kamer.

Afkomst

Onder de Kamerleden zijn 11 van niet-Nederlandse afkomst. Onder hen zijn 3 van Marokkaanse afkomst, 3 van Turkse afkomst, 1 met een Iraanse achtergrond, 1 met een Indonesische achtergrond, 1 met een Kaapverdische achtergrond en 2 met een Surinaamse achtergrond.

4.

Opleiding

De Kamer telde 29 juristen, 16 politicologen en 11 economen. Opvallend was dat er liefst negen leden een medische opleiding hadden gevolgd. Daarnaast was er één filosoof en één theologe.

5.

Leeftijdsverdeling

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leeftijdsverdeling in deze Kamer.

6.

Ervaring

De overgrote meerderheid (90 van de benoemde leden) kwam uit de bestuurlijk-ambtelijke sector. Verder waren er 12 leden die een vrij beroep hadden vervuld. Uit partijen, milieuorganisaties, landbouworganisaties kwamen 10 leden. Zeven Tweede Kamerleden kwamen uit het onderwijs, 6 uit het bedrijfsleven en 2 uit de rechterlijke macht.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.