Drs. D.A. (Dick) Benschop

foto Drs. D.A. (Dick) Benschop
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD

PvdA-politicus die in het tweede kabinet-Kok staatssecretaris voor Europese zaken was. Aanvankelijk leraar geschiedenis. Vertrouweling en adviseur van premier Kok, wiens persoonlijk medewerker hij was toen Kok in de Kamer zat. In de periode 1992-1994 directeur van de PvdA en later onder meer lid van het Commissariaat van de Media. Speelde ook enkele keren een rol als adviseur bij verkiezingscampagnes. Exponent van de Haagse 'inner circle' en bij het grote publiek veel minder bekend. Na zijn staatssecretariaat korte tijd Tweede Kamerlid. Ging in 2003 bij Shell werken en in 2011-2015 was hij president-directeur van Shell Nederland. Van 1 mei 2018 tot 1 november 2022 was hij president en CEO van Royal Schiphol Group N.V.

PvdA
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Dirk Anne (Dick)

geboorteplaats en -datum
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 5 november 1957

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/16)

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met onder meer onder meer Europese zaken en internationale milieu-aangelegenheden), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 1 september 2002
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur Strategy, Royal Dutch Shell, van 2009 tot 1 mei 2011
 • voorzitter Raad van Bestuur "Shell Nederland" B.V., van 1 mei 2011 tot 1 januari 2016
 • vicepresident Joint Ventures, "Shell International" B.V., van 1 januari 2016 tot 1 mei 2018
 • voorzitter Raad van Bestuur "Royal Schiphol Group" N.V., van 1 mei 2018 tot 1 november 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa met inbegrip van het Schengen-overleg; 2. bilaterale en multilaterale aangelegenheden op milieuterrein en wetenschappelijk/technologisch terrein; 3. aangelegenheden betreffende de internationale culturele betrekkingen. Een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • non-executive lid Board of Directors Brisbane Airport Corporation PTY Ltd, vanaf 1 april 2019
 • lid Amsterdam Economic Board, vanaf 1 oktober 2020

vorige (2/22)
 • lid Economic Development Board Rotterdam
 • non-executive lid Board of Directors van Groupe ADP, van 20 mei 2019 tot 1 december 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Wist op de Europese Top van Berlijn in 1999 te bewerkstelligen dat Nederland tot 2002 meer dan f. 2 miljard kon besparen op Europese afdrachten
 • Leidde in 2000 de Nederlandse delegatie op de VN-klimaatveranderingsconferentie in Den Haag
 • Speelde een belangrijke rol bij de onderhandelingen over het Verdrag van Nice over institutionele veranderingen met het oog op verdere uitbreiding van de Europese Unie

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1998 samen met minister-president Kok en minister Van Aartsen de wet tot stand tot Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 tot stand gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen (25.922)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn grootvaders waren gemeenteraadslid en wethouder in Meerkerk

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • D.P. Schiethart en S.E. de Vries, "Dick Benschop is een blijver", Het Financieele Dagblad, 27 februari 1999
 • Kees Versteegh en Jan Benjamin, "Ex-PvdA-politicus die vooral uitblinkt in netwerken", NRC Weekend 4/5 juni 2022

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.