EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Sophie in 't Veld (D66)RENEW
    Jeroen Lenaers (CDA)EVP
    Malik Azmani (VVD)RENEW
    Tineke Strik (GL)Groenen/EVA
    Marcel de Graaff (PVV)ID

Plaatsvervanger(s)

    Paul Tang (PvdA)S&D
    Rob Rooken (JA21)ECR