Artikel 30: Overdracht van externe reserves aan de Europese Centrale Bank

29
Artikel 30
31
 • 2. 
  De bijdragen van iedere nationale centrale bank worden vastgesteld in verhouding tot haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de Europese Centrale Bank.
 • 3. 
  Aan iedere nationale centrale bank wordt door de Europese Centrale Bank een vordering toegekend ter grootte van haar bijdrage. De Raad van bestuur bepaalt de denominatie en de rentevergoeding van dergelijke vorderingen.
 • 5. 
  De Europese Centrale Bank is gerechtigd reserveposities in het Internationaal Monetair Fonds en bijzondere trekkingsrechten aan te houden en te beheren, en te voorzien in het poolen van deze activa.
 • 6. 
  De Raad van bestuur treft alle andere maatregelen die voor de toepassing van dit artikel nodig zijn.