Artikel 28: Kapitaal van de Europese Centrale Bank

27
Artikel 28
29
  • 4. 
    Onder voorbehoud van lid 5, mogen de aandelen van de nationale centrale banken in het geplaatste kapitaal van de Europese Centrale Bank niet worden overgedragen, verpand of in beslag genomen.