Europese Grondwet (oktober 2004)

1.

Onderverdeling


Toelichting bij de Europese Grondwet

Het huidige Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (de "Europese Grondwet") kent een lange wordingsgeschiedenis.

  • Op 29 oktober 2004 vond de ceremoniële ondertekening van de Europese Grondwet plaats in Rome door de regeringsleiders en staatshoofden van de EU-lidstaten. Daarna moeten ook de parlementen uit alle EU-lidstaten hun goedkeuring geven aan het document. Artikel IV-447 van de Europese Grondwet noemt 1 november 2006 als mogelijke inwerkingtreding. Sommige parlementen raadplegen eerst de bevolking via een referendum voordat zij over het verdrag stemmen.
  • Het Litouwse parlement keurde de Europese Grondwet als eerste goed, op 11 november 2004, gevolgd door de parlementen van Hongarije, Slovenië, Italië, Griekenland, Slowakije, Spanje, Oostenrijk, Duitsland, Cyprus, Malta, Luxemburg en België. In Spanje en Luxemburg werd, voorafgaand de parlementaire instemming, een referendum georganiseerd.
  • Het goedkeuringsproces stagneerde toen het Franse electoraat tijdens het referendum op 29 mei 2005 in meerderheid tegen de Europese Grondwet stemde. De Nederlandse kiezers stemden op 1 juni 2005 eveneens in meerderheid tegen.