Artikel 41: Aanvullende regelgeving

40
Artikel 41
42

Overeenkomstig artikel III-187, lid 4, van de Grondwet stelt de Raad de Europese verordeningen en besluiten vast betreffende de maatregelen bedoeld in artikel 4, artikel 5, lid 4, artikel 19, lid 2, artikel 20, artikel 28, lid 1, artikel 29, lid 2, artikel 30, lid 4, en artikel 34, lid 3, van dit statuut. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement:

  • a) 
    hetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank;
  • b) 
    hetzij op aanbeveling van de Europese Centrale Bank en na raadpleging van de Commissie.