Mr. P.W.L. (Paul) Russell

foto Mr. P.W.L. (Paul) Russell
bron: Hans Kouwenhoven

Amsterdamse advocaat van CDA-huize, die net als zijn vader Eerste Kamerlid was. Hield zich in de Senaat vooral bezig met buitenlandse zaken en defensie en was lid van de OVSE en de NAVO-assemblee. Had veel internationale contacten en relaties in de diplomatieke wereld. Zijn Eerste Kamerlidmaatschap werd in 2009-2010 onderbroken toen hij betrokken was bij een juridisch geschil over de tijdelijke invoer van een kunstwerk.

CDA
in de periode 2003-2011: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Paulus Wilhelmus Ludgerus (Paul)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 juli 1954

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen

  • advocaat en procureur, "Russell Advocaten" te Amsterdam, vanaf 1976
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 15 mei 2009
  • directeur "Russell Advocaten" B.V. te Amsterdam, vanaf 2008
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 november 2010 tot 7 juni 2011

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
  • lid bestuur Stichting Vrienden Politie, Amsterdam, vanaf 1996
  • vicepresident Corps Consulaire te Amsterdam, vanaf 2006

vorige (2/7)
  • lid Raad van Commissarissen "Van As Holding" B.V. te Amsterdam, vanaf 2006
  • lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, vanaf oktober 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
eerste vicevoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juni 2007 tot 15 mei 2009

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Cultureel Instituut "Maurits van Nassau", vanaf 1998

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Trok zich tijdelijk terug als Eerste Kamerlid nadat de Hoge Raad op 10 april 2009 zijn beroep in cassatie ongegrond had verklaard in een zaak over de betaling van omzetbelasting voor een door hem tijdelijk ingevoerd waardevol kunstwerk. Daarbij speelde ook de volgens hem 'tendentieuze berichtgeving' een rol. De CDA-fractie liet op 29 april 2009 weten niet aan zijn persoonlijke integriteit te twijfelen. Overigens had hij al eerder in het openbaar zijn spijt betuigd over het gebeurde. Werd op 2 november 2010 wederom beëdigd als Eerste Kamerlid.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.