Paul Russell (CDA) teruggekeerd als Eerste Kamerlid

dinsdag 2 november 2010, 15:19

DEN HAAG (PDC) - Als nieuw lid van de Eerste Kamer voor het CDA is beëdigd Paul Russell. Hij volgt Hans Hillen op, die minister van Defensie is geworden.

Russell was eerder tijdens de huidige zittingsperiode ook al senator, maar nam in 2009 ontslag vanwege een affaire rond de invoer van een kunstwerk.

achtergrond

Nam in 2009 ontslag nadat de Hoge Raad op 10 april in cassatie zijn beroep ongegrond had verklaard in een zaak over de betaling van omzetbelasting voor een door hem ingevoerd kunstwerk. Vanwege dit feit (en vanwege de volgens hem 'tendentieuze berichtgeving' daarover) trok hij zich terug als Eerste Kamerlid. Hij had al op 27 juni 2003 in het openbaar zijn spijt betuigd over het gebeurde. De CDA-fractie liet op 29 april 2009 weten niet aan de persoonlijke integriteit van hem te twijfelen.

Het Amsterdamse Gerechtshof oordeelde in juni 2007 dat hij zich schuldig had gemaakt aan illegale invoer van een bijzondere (maar gehavende) pentekening van Rembrandt ter waarde van 335.750 dollar. Bij invoer vanuit Zwitserland had hij daarvoor geen btw betaald en bij de ingang van het zogeheten groene douanekanaal had hij evenmin gemeld dat hij iets aan te geven had (bij de Douane was aanwezigheid van de tekening bekend). Hij had 17.239 euro moeten betalen.

Om aan strafvervolging te ontkomen, trof hij een schikking met het openbaar ministerie. Hij stelde echter te goeder trouw te hebben gehandeld, omdat hij de 'Rembrandt' niet wilde invoeren, maar slechts bij het Rijksprentenkabinet wilde laten onderzoeken. Verder betoogde hij dat hij tot het einde van de douanesluis gerechtigd was geweest om aangifte te doen.