Wijnschenk uit LPF; fractie kiest nieuw bestuur

donderdag 17 oktober 2002, 21:35

De LPF-fractie heeft met 17 tegen 2 stemmen een motie aangenomen waarin Harry Wijnschenk wordt gevraagd zijn zetel op te geven. De fractie keurt het af dat hij eerder zonder overleg Heinsbroek naar voren heeft geschoven als nieuwe politiek leider van de LPF. Verder vindt de fractie dat het optreden van Wijnschenk heeft bijgedragen aan de val van het kabinet.

Wijnschenk heeft inmiddels besloten in de Tweede Kamer als onafhankelijke door te gaan. Wel zegt hij zijn lidmaatschap van de LPF op.

De fractie koos tevens een nieuw fractiebestuur. Naast voorzitter Mat Herben zitten daarin Gerard van As als eerste vice-fractievoorzitter en Jan van Ruiten als tweede vice-fractievoorzitter. Joost Eerdmans is wederom secretaris en Willem van der Velden wordt tweede penningmeester. Joao Varela blijft penningmeester.


biografieën