Partijcommissie: PvdA had strategie moeten wijzigen

dinsdag 24 september 2002, 10:20

De PvdA heeft na de dramatisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen van maart verzuimd haar tactiek te wijzigen. Dat concludeert een PvdA-commissie onder leiding van oud-minister Margreeth de Boer in een evaluatie van de verkiezingscampagne. De commissie meent dat te lang is vastgehouden aan een strategie die was gericht op het presenteren van Ad Melkert als opvolger van Wim Kok.

Melkert werd als nieuwe minister-president naar voren geschoven, terwijl steeds meer bleek dat hij vanwege zijn Haagse imago niet goed lag bij de kiezers. Ook leefde de vrees dat Melkert zich te veel tegen Kok zou afzetten, zoals in 1994 bij het CDA tussen Brinkman en Lubbers was gebeurd. Een inhoudelijk antwoord op de komst van Pim Fortuyn bleef daardoor uit. Het campagneteam was door interne spanningen en conflicten niet bij machte de koers te wijzigen.

Het partijbestuur zegt in een reactie op publicaties in de Volkskrant, 'ongelukkig te zijn met het voortijdig uitlekken van het rapport'. Het rapport zou pas morgen pas officieel naar buiten komen. Zij vindt dat de kritiek zich te eenzijdig richt op de rol van Ad Melkert.

Daarnaast heeft het rapport volgens het partijbestuur 'te weinig aandacht voor de nationale en de internationale context waarin de campagne moest worden gevoerd.'

bronnen: de Volkskrant, 24 september 2002, NOS TT