M. (Margreeth) de Boer

foto M. (Margreeth) de Boer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Nuchtere in Amsterdam geboren PvdA-bestuurder met Friese 'roots', die voor zij in de Haagse politiek kwam gedeputeerde en Commissaris van de Koningin was. Bracht als minister van VROM in het eerste kabinet-Kok het derde Nationaal Milieubeleidsplan uit. Tijdens haar ministerschap speelden discussies over onder meer uitbreiding van Schiphol en vliegveld Beek, de aanleg van de HSL door het groene hart en de onderhandelingen over het wereldklimaatverdag van Kyoto. Moest in het kabinet steeds knokken voor aandacht voor het milieu. Bekend vanwege haar oproep om te onthaasten. Na haar ministerschap Tweede Kamerlid (voorzitter van de commissie buitenlandse zaken), enige jaren burgemeester van Leeuwarden en korte tijd waarnemend burgemeester van Hoogeveen.

PvdA
in de periode 1993-2001: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Margaretha (Margreeth)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 16 april 1939

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/12)

 • hoofd sociale en algemene zaken, Dienst Sociale Werkvoorziening, gemeente Zaanstad, van 1983 tot 1987 (tevens waarnemend directeur DSW Zaanstad)
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, later tevens openbaar vervoer) van Noord-Holland, van 28 april 1987 tot 1 januari 1993
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, van 1 januari 1993 tot 22 augustus 1994
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 7 november 2001
 • waarnemend burgemeester van Leeuwarden, van 1 november 2001 tot 1 oktober 2002 (na het vertrek van L.B.M. van Maaren-van Balen)
 • burgemeester van Leeuwarden, van 1 oktober 2002 tot 1 april 2004
 • waarnemend burgemeester van Hoogeveen, van 15 augustus 2010 tot 15 februari 2011 (na het overlijden van burgemeester H. Koetje)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Commissarissen Shell Nederland, vanaf 2005
 • voorzitter Raad van Toezicht afvalverwerker "Omrin"

vorige (2/39)
 • informateur vorming college van GS in Fryslân, maart 2011
 • voorzitter Governing Board Unesco IHE

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1998 tot 7 november 2001

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling symposium "Nederland: van mainport naar brainport?", Rijksuniversiteit Groningen
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Arnhem Architecturel Animation Award A4

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/13)
 • Bracht in 1997 samen met minister Jorritsma een discussienota over de toekomst van de luchtvaart in Nederland uit
 • Sloot in 1997 een convenant met de tuinbouwsector over terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen in de periode 2000-2010
 • Bracht in 1998 het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP 3) uit. De doelstellingen uit het NMP1 en NMP2 blijven richtinggevend. Het milieubeleid moet meer dan voorheen worden ingebed in een integraal omgevingsbeleid. Milieugedrag moet tot uiting komen in de prijzen, waardoor energiezuiniger produceren en consumeren wordt bevorderd. Handhaving en bestrijding van milieucriminaliteit krijgen meer aandacht. (25.887)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/7)
 • Bracht in 1996 de Wet VROM-raad (Stb. 551) tot stand. Hiermee wordt een vast strategisch college van advies ingesteld voor de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. (24.673)
 • Bracht in 1997 een wet (Stb. 170) tot stand waardoor bedrijven verplicht worden een jaarlijks verslag op te stellen over bedrijfsinterne milieuzorg. (24.572)
 • Bracht in 1997 samen met minister Van Aartsen een wijziging (Stb. 360) van de Meststoffenwet tot stand, waardoor een nieuw stelsel van heffingen wordt geïntroduceerd met als kern de zogenaamde regulerende mineralenheffingen. Dit maakt een meer individuele bedrijfsbenadering in de mestwetgeving mogelijk. (24.782)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was de 'geestelijke moeder' van het begrip 'onthaasten'
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met buitenlandse zaken, grotestedenbeleid en milieu
 • Gaf leiding aan de PvdA-commissie die in 2002 het rapport 'De kaasstolp aan diggelen?" over de verkiezingsnederlaag uitbracht

uit de privésfeer
 • Woonde in de periode 1960-1965 in Zuid-Afrika en Kenya
 • Werd enkele dagen voordat zij van haar eerste kind beviel geïnstalleerd als raadslid van Wormer
 • Haar ouders kwamen oorspronkelijk uit Friesland

verkiezingen
 • Was in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vier op de PvdA-kandidatenlijst

niet-aanvaarde politieke functies
 • burgemeester van Amsterdam, maart 1994 (trok zich terug als kandidaat)
 • minister van Verkeer en Waterstaat, augustus 1998 (geweigerd)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.