Oud-ministers wassen handen in onschuld

vrijdag 10 september 2004, 15:34

Vandaag kregen de oud-bewindslieden Jorritsma, De Boer en Kok gelegenheid de beschuldigingen te ontkrachten die gisteren jegens hen geuit waren. Althans tegen Jorritsma dat zij de Bosvariant niet serieus had genomen en tegen Kok dat hij het PvdA-Kamerlid van Heemst onder druk had gezet van de Bosvariant af te zien.

Vanmorgen werd als eerste Annemarie Jorritsma verhoord. De Bosvariant was wel degelijk serieus genomen, zo zei zij voor de commissie. Maar het hele project zou dan zeker met twee jaar zijn vertraagd. Toen, ter besparing van het milieu, de tunnel onder het Groene Hart ter sprake kwam, vond zij dat de beste oplossing. Dat vindt zij nog steeds, ondanks de 900 miljoen gulden extra kosten. Ook de Bosvariant zou duurder zijn geworden dan bovengronds door het Groene Hart, aldus de voormalige bewindsvrouwe.

Hoewel Margreeth de Boer veel zag in de Bosvariant, verklaarde zij vrede met de tunnel gehad te hebben. Dan werd tenminste de natuur ontzien. Het dreigen van Kok met een kabinetscrisis jegens Van Heemst stond haar niet voor ogen. Mogelijk dat de oud-premier er wel 'schertsend' over gesproken heeft, aldus mevrouw de Boer die bij het desbetreffende gesprek aanwezig was.

Oud-premier Kok zei dat hij inderdaad met Van Heemst had gesproken. Maar een dreigement bestempelde hij als onzin. Kok had het PvdA-Kamerlid duidelijk willen maken dat de HSL voor het kabinet heel belangrijk was. Hij kon zich niet herinneren brommend dan wel schertsend: 'dan ga ik naar de Koningin' gezegd te hebben.

bron: anp, novum-nieuws, nu.nl


verwant nieuws

meer over