Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling

foto Drs. S.J. (Saskia) Stuiveling
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Algemene Rekenkamer

PvdA-bestuurder en -politica die sinds ruim dertig jaar lid van de Algemene Rekenkamer was, waarvan zestien jaar als president. Was medewerker van burgemeester Van der Louw van Rotterdam en werd in 1981 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Van Agt II. Vervulde daarna een belangrijke ondersteunende rol bij de parlementaire enquête naar het RSV-concern. Dankzij vaak kritische rapporten die de Rekenkamer uitbracht, onder meer op Verantwoordingsdag, droeg zij sterk bij aan het prestige van dat instituut. Dochter van de letterkundige Garmt Stuiveling. Vaak genoemd als ministerskandidaat. Had een opvallende belangstelling voor Latijns-Amerika en voor cultuur.

PvdA
in de periode 1981-2015: lid Eerste Kamer, staatssecretaris, lid Algemene Rekenkamer, president Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Saskia Jenne (Saskia)

geboorteplaats en -datum
Hilversum, 3 mei 1945

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 20 april 2017

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1977

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • beleidsmedewerker van burgemeester Van der Louw van Rotterdam, van 1975 tot 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder meer belast met financiële aangelegenheden lagere publiekrechtelijke lichamen, grotestedenproblematiek, decentralisatie en voorbereiding gemeentelijke herindeling), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • coördinator van het (voor)onderzoek ten behoeve van de parlementaire enquêtecommissie Rijn-Schelde-Verolme, van 1983 tot 1984
 • lid Algemene Rekenkamer, van 29 oktober 1984 tot 1 mei 1999 (benoemd bij K.B. van 28 september 1984)
 • president Algemene Rekenkamer, van 1 mei 1999 tot 1 juni 2015 (benoemd bij K.B. van 19 april 1999)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met de behandeling van 1. de financiële en economische aangelegenheden van de lagere publiekrechtelijke lichamen, voor zover die onder het ministerie ressorteerden; 2. de coördinatie van de grootstedelijke problematiek, waaronder begrepen het agenda-overleg Rijk, vier grote gemeenten en VNG; 3. de opstelling van het decentralisatieplan; 4. de voorbereiding en behandeling van gemeentelijke herindelingen; 5. de aangelegenheden betreffende de Nationale Ombudsman; 6. de zorg voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf; 7. andere van geval tot geval toevertrouwde onderwerpen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/57)

 • lid Raad van Toezicht Stichting Trustfonds Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam
 • lid Raad van Toezicht Stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bij haar vertrek bij de Algemene Rekenkamer werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Stuiveling Open Data Award ingesteld, een jaarlijkse prijs voor een publieke of private partij die op een innovatieve manier open data inzet voor maatschappelijke vraagstukken

uit de privésfeer
 • Was actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Latijns-Amerika
 • Onderhield contacten met de diverse democratische stromingen in de Latijns-Amerikaanse landen

verkiezingen
 • Werd in 1981 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Emilie van Outeren en Philip de Witt Wijnen, "Ik ben wandelend slecht nieuws", NRC Weekend, 30 en 31 mei 2015
 • Philip de Witt Wijnen, "Een scherp, modern 'instituut in een instituut'", NRC Handelsblad, 24 april 2017
 • Jelle Brandsma, "Op de bres voor een fatsoenlijke overheid", Trouw, 25 april 2017
 • W. Meijer, "Een creatieve, nieuwsgierige en lenige geest. Saskia Stuiveling (1945-2017)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 138

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.