Commissiedebat

In een commissiedebat wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. Omdat zo'n commissiedebat snel bijeen kan worden geroepen, is het een goede vorm om actuele zaken aan de orde te stellen.

Van een commissiedebat wordt een woordelijk verslag gemaakt. Een (concept-)verslag kan op de plenaire agenda van de Tweede Kamer worden geplaatst als een commissielid naar aanleiding van het overleg een motie wil indienen, maar er mag alleen een kort debat (een zogenaamd tweeminutendebat) over plaatsvinden.

Bij een commissiedebat mogen, met instemming van de minister, ook ambtenaren inlichtingen aan de commissie verschaffen. Er kunnen maximumspreektijden worden afgesproken.

Het commissiedebat is in 2021 in het Reglement van Orde opgenomen ter vervanging van het algemeen overleg.


Meer over