Tweeminutendebat

Een tweeminutendebat is een debat in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer, waarbij iedere fractie slechts eenmaal twee minuten het woord krijgt over een verslag van een (mondeling) commissiedebat of schriftelijk overleg. De aanvrager van het debat krijgt als eerste het woord. In principe kan alleen wie aan het commissiedebat of schriftelijk overleg heeft deelgenomen, het woord voeren in een tweeminutendebat.*)

Dit soort debatten wordt gebruikt om een onderwerp af te ronden waarover eerder al in een commissie is gediscussieerd. Kamerleden krijgen hiermee de gelegenheid om moties in te dienen, wat in de commissievergadering niet kan. Het kabinet geeft daarop vervolgens een reactie.

Voorheen stonden deze debatten op de agenda als verslag van een (algemeen) commissieoverleg (VAO) of verslag van een schriftelijk overleg (VSO). Na herziening van het Reglement van Orde op 1 april 2021 worden deze debatten over verslagen ook formeel tweeminutendebatten genoemd.

*) Na aantreden van een nieuwe Kamer werd ook 'nieuwkomers' toegestaan deel te nemen


Meer over