Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaaleconomisch

 • Een hervorming van het belastingstelsel, met vooral lastenverlichtingen voor middeninkomens.
 • Structureel meer overheidsgeld uitgeven aan de kinderopvang.
 • Grootschalige hervorming van het pensioenstelsel middels een pensioenakkoord met vakbonden en pensioenfondsen.
 • Het woningtekort oplossen door meer woningen te bouwen.

2.

Onderwijs

 • Structureel meer geld investeren in het onderwijs.
 • Oplossen van het lerarentekort.

3.

Sociaal-cultureel

 • Het vluchtelingenbeleid van Rutte II grotendeels voortzetten.
 • Inzetten op internationale migratieovereenkomsten sluiten met buurlanden.

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • De defensie-uitgaven fors verhogen met 1,5 miljard per jaar.
 • Structurele meer geld uitgeven aan de politie en inlichtingendiensten.
 • Uitgaven ontwikkelingshulp terugbrengen naar 0,7% van het BBP.

5.

Klimaat en milieu

 • Een nationaal klimaat- en energieakkoord sluiten om Nederland te verduurzamen, met een verlaging van 55% van de CO2 uitstoot in 2030 tegenover het niveau van 1990.

Meer over