Regeerakkoord 2017

Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (samen het kabinet-Rutte III) telt 55 pagina's. Er wordt door de nieuwe regering vooral geïnvesteerd en minder bezuinigd in vergelijking met voorgaande regeerakkoorden. Van de hervormingen van het belastingstelsel profiteren vooral de middeninkomens. Er gaat meer geld naar onderwijs, defensie en ontwikkelingshulp. Ook komt er een nationaal klimaat- en energieakkoord om Nederland te verduurzamen. Het strenge vluchtelingenbeleid van Rutte II wordt voortgezet.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over