Regeerakkoord 2012

Het regeerakkoord 'Bruggen slaan' van het kabinet-Rutte II bevat afspraken waarbij beide regeringspartijen, VVD en PvdA, wederzijds concessies doen en omvat 82 pagina's. Centraal staan de landelijke bezuinigingen om Nederland sterker (en socialer) uit de economische crisis te krijgen. Het akkoord benadrukt dat elke Nederlander de forse doch noodzakelijke bezuinigingen gaat voelen. Een van de meest besproken onderwerpen direct na presentatie van het akkoord waren het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie, en het stelselmatig verlagen van de hypotheekrenteaftrek.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over