G. (Geert) Wilders

foto G. (Geert) Wilders
bron: Tweede Kamer

Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. In 2021 was hij voor de vijfde keer lijsttrekker. De heer Wilders was medewerker van de afdeling Verdragen bij de Ziekenfondsraad, wetstechnisch medewerker van de Sociale Verzekeringsraad en beleidsmedewerker en speechschrijver van de VVD-Tweede Kamerfractie. In 2010 zat hij enige tijd in de gemeenteraad van Den Haag.

VVD, groep-Wilders (ex-VVD), PVV
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Geert (Geert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Venlo, 6 september 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1989 tot 2 september 2004
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), vanaf 22 februari 2006

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Wilders (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 september 2004 tot 22 november 2006

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 1 oktober 1997 tot april 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 juli 2002
 • fractievoorzitter Groep-Wilders, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 2004 tot 23 november 2006
 • fractievoorzitter PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 november 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 1 juli 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • eigenaar en enig aandeelhouder "OnLiberty" B.V., vanaf februari 2010

vorige
 • lid Comité democratie en mensenrechten Iran, van 1998 tot 2002
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 december 2006 tot 17 juni 2010
 • fungerdend voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 april 2021 tot februari 2022

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/40)
 • Diende tijdens de algemene politieke beschouwingen van 2022 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. De motie kreeg steun van PVV, SP, JA21, FVD, BBB, en Groep Van Haga.
 • Interpelleerde op 1 november 2022 minister Van Gennip over de hoge inflatie en de compensatie daarvan.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/29)
 • Kondigde in mei 2018 de organisatie aan van een Mohammed-cartoonwedstrijd die in november dat jaar in het gebouw van de Tweede Kamer zou worden gehouden. Na dreigementen tegen hemzelf en tegen 'Nederlanders' blies hij op 30 augustus de wedstrijd af.
 • Diende in april 2021 samen met vier fractiegenoten een verzoek in om een aanklacht in overweging te nemen tegen ministers wegens het schenden van de inlichtingenplicht. Dit voorstel werd op 20 mei 2021 met 97 tegen 34 stemmen verworpen. (35.820)
 • Diende in september 2022 een verzoek in om een aanklacht in overweging te nemen tegen de ministers wegens het niet nemen van maatregelen op het terrein van de bestaanszekerheid (artikel 20 GW). Het voorstel kreeg alleen steun van PVV en Groep-Van Haga.

uit de privésfeer
 • Woonde en werkte op 17-jarige leeftijd enige tijd in een kibboetsachtige gemeenschap in Israël
 • Zijn vader was adjunct-directeur van Océ Nederland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.