Beëdiging alle ministers en staatssecretarissen kabinet-Schoof

dinsdag 2 juli 2024, 7:56

DEN HAAG (PDC) - Op Huis Ten Bosch hebben de nieuwe ministers en staatssecretarissen de eed of belofte afgelegd en daarmee is het kabinet-Schoof aangetreden.

Het was voor het eerst sinds september 1922 dat alle ministers werden beëdigd. Daarvoor is een verklaring.

Normaal gesproken worden alleen de nieuwe ministers beëdigd. Mark Rutte legde dus alleen in 2010 de eed af en in 2021 deden bijvoorbeeld Hugo de Jonge, Carola Schouten en Sigrid Kaag dat niet (Kaag was trouwens afwezig vanwege corona). Nu is er geen nieuwe minister die overgaat vanuit het vorige Rutte. Dat is sinds 1905 niet meer gebeurd.

In 1922 waren er bij het aantreden van het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck slechts twee nieuwe ministers (Van Swaaij en Westerveld). Toch werden toen ook de terugkerende ministers opnieuw beëdigd.

Dat was terug te voeren op onvrede bij koningin Wilhelmina. Zij was enigszins ontstemd dat het kabinet-Ruijs I na de verkiezingen gewoon had willen doorregeren. De zittende coalitie had namelijk de meerderheid behouden. Uiteindelijk kwam er toch een formatie en door ontslag van alle ministers werd benadrukt dat er een geheel nieuw kabinet aantrad.

Curieus was nog dat de beëdiging pas na voorlezing van de troonrede plaatsvond, waardoor op Prinsjesdag twee nog nooit beëdigde ministers op de voorste rij zaten.