E.P. Westerveld

foto E.P. Westerveldvergrootglas

Stramme conservatieve marineofficier, die later directeur-generaal van de Posterijen en Telegrafie werd. Minister van Marine in het tweede kabinet-Ruijs de Beerenbrouck. Verdedigde in 1923 zonder succes de Vlootwet. Kwam tijdens het debat over dat voorstel de Tweede Kamer weinig tegemoet. Was door dat starre optreden in het parlement geen groot succes.

partijloze liberaal
in de periode 1922-1925: minister

voornamen

Evert Pieter

personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 21 augustus 1873

overlijdensplaats en -datum
IJsselstein, 4 augustus 1964

levensbeschouwing
Hervormd: midden-orthodox

partij/stroming

stroming(en)
conservatief-liberaal

hoofdfuncties/beroepen

 • marineofficier, van 1 juni 1897 tot 1 maart 1915
 • ingenieur van scheepsbouw, Marine-etablissement te Soerabaja (Ned.-Indië) (drie jaar)
 • als officier gedetacheerd bij het ministerie van Marine
 • directeur 's Rijkswerven en directeur Rijkswerf te Willemsoord, van 1 maart 1915 tot 16 november 1918
 • directeur-generaal Posterijen en Telegrafie, van 16 november 1918 tot 18 september 1922 (vanaf september 1922 op non-actief, formeel ontslag mei 1923)
 • minister van Marine, van 18 september 1922 tot 4 augustus 1925

officiersrangen
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1 juni 1897 tot 30 november 1908
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, van 1 december 1908 tot 1 maart 1915

nevenfuncties

 • plaatsvervangend secretaris Raad voor Defensie, omstreeks 1909
 • ondervoorzitter Staatscommissie inzake de luchtvaart (Staatscommissie-Kan), van november 1919 tot september 1922
 • Nederlands afgevaardigde op de Inter-Europese Conferentie voor het Verkeerswezen te Parijs, 1920
 • lid Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, omstreeks 1922
 • lid Staatscommissie inzake verlaging van de rijksuitgaven (bezuinigingscommissies-Pop en -Welter), van 1925 tot 16 mei 1933
 • voorzitter Vereniging "de Nederlandsche Vereeniging 'Landverhuizing'", omstreeks 1926
 • algemeen secretaris, Koninklijke Vereeniging "Koloniaal Instituut" te Amsterdam, van 1 mei 1927 tot 1 oktober 1939
 • voorzitter AVRO (Algemeene Vereeniging voor Radio-Omroep), van november 1927 tot november 1929
 • voorzitter Vereniging "Het Zeemanshuis", van 1930 tot 1948
 • directeur Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen N.V. (BENAS) te 's-Gravenhage, van 13 juli 1944 tot 1 januari 1952
 • voorzitter Stichting Week- en Maandbrieven, omstreeks 1949

opleiding

voortgezet onderwijs
 • vijfjarige h.b.s. te Haarlem

hoger beroepsonderwijs
 • officiersopleiding KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine) te Willemsoord (Den Helder), van 1889 tot mei 1897
 • adelborst derde klasse, vanaf 1 september 1889
 • adelborst tweede klasse, tot 2 augustus 1893
 • adelborst eerste klasse, van 2 augustus 1893 tot 31 mei 1897

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde in november 1922 de Staatscommissie-Patijn in, die de tempo van de aanbouw van de in het ontwerp-Vlootwet voorgestelde vloot moest onderzoeken
 • Was in 1923 eerste woordvoerder van de regering bij het debat over de ontwerp-Vlootwet. Dat ontwerp behelsde de bouw van een marinevloot met een kern van zestien onderzeeboten, twee kruisers, twee onderzeebootmijnenleggers, twaalf jagers en vier flottieljevaartuigen, alsmede honderd vliegtuigen. De kosten hiervan werden over zes jaar verdeeld. De Tweede Kamer verwierp het wetsvoorstel op 26 oktober 1923 met 50 tegen 49 stemmen.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Als regeringsgedelegeerde deelnemer aan een in 1920 te Parijs gehouden congres van de Volkenbond over verkeersaangelegenheden
 • Werd net als minister Van Swaaij pas op 21 september 1922 beëdigd, maar was op 19 september wel als benoemd minister aanwezig bij de opening van de zitting van de Staten-Generaal

uit de privésfeer
Zijn vader was winkelier en wethouder van Haarlem

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 augustus 1921
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1949

relevante buitenlandse reizen
studiereis naar Engeland als directeur-generaal der P. & T. in 1919

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Haarlem, 7 november 1901

echtgeno(o)t(e)/partner
J.F. Geyl, Jeannette Frowine

kinderen
1 zoon

vader
D.J.A. Westerveld, Dirk Johannes Anton

geboorteplaats en/of -datum
Haarlem, 11 januari 1839

moeder
H. van der Voort, Hillegonda

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 21 november 1852

beroep grootvader (vaderskant)
koopman

beroep grootvader (moederskant)
kantoorbediende

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.