(In)formateurs krijgen bepaalde termijn van de Tweede Kamer om hun opdracht te vervullen

vrijdag 27 oktober 2023, 14:54

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil dat de informateur(s) en formateur(s) in in een te bepalen termijn hun werk afronden. De Tweede Kamer heeft op de valreep voor het verkiezingsreces het reglement van orde gewijzigd om dit vast te leggen.

Zo spoedig mogelijk na aanvang van de nieuwe zitting wijst de Kamer een of meer (in)formateurs aan, met een vastgestelde opdracht. Tevens wordt een termijn voor de uitvoering vastgesteld. De termijn mag niet worden verlengd. Als de (in)formateur er niet uitkomt moet de Kamer binnen een week of een nieuwe (in)formateur aanwijzen, met een nieuwe opdracht. Dat kan ook de eerdere informateur zijn.

Dit moet voorkomen dat één optie tot samenwerking eindeloos lang wordt onderzocht. Het legt druk op de partijen om er snel uit te komen. Zo niet, kan de Kamer besluiten dat andere samenstellingen van een mogelijke regering de kans moeten krijgen. Al kan de Kamer ook besluiten dezelfde opdracht nog een keer uit te zetten.

Bron: Parlementaire Monitor, dossier 35980 motie nr. 9 / Tweede Kamer