Kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezingen definitief vastgesteld, prognose nieuwe Eerste Kamer bijgewerkt

dinsdag 9 mei 2023, 13:21

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamerverkiezingen definitief vastgesteld. Daarmee is ook de kandidatenlijst van de Partij voor de Vrijheid (PVV) bekend geworden, die tot nu toe nog geen lijst bekend had gemaakt. Met de publicatie van de definitieve lijsten is ook de prognose van de waarschijnlijke samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer geüpdatet.

Opvallend is het ontbreken van Eerste Kamerlid Arda Gerkens op de lijst van de SP. Oorspronkelijk stond zij op plek 5, maar via Twitter kondigde zij aan dat zij zich na tien jaar Kamerlidmaatschap heeft teruggetrokken van de lijst. Volgens Gerkens zelf had dat verwerkt moeten worden op de kandidatenlijst, maar is dat niet gebeurd.

Door de publicatie van de kieslijst van de PVV is de prognose van de nieuwe Eerste Kamer compleet. Deze is gemaakt aan de hand van de voorlopige prognose van ANP en de gegevens uit het eigen biografisch archief van PDC. In de prognose staat de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, migratie-achtergrond, opleidingsniveau, maatschappelijke achtergrond en woonprovincie vermeld.

Bron: Kiesraad, Twitter (@ArdaG)