Kiesraad stelt stemwaarden voor Eerste Kamerverkiezingen 2023 vast

donderdag 4 mei 2023, 12:00

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad heeft de stemwaarden voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 vastgesteld. De stemwaarde is het gewicht van de stem van elk Statenlid en elk kiescollegelid bij de Eerste Kamerverkiezingen. Deze is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en van het aantal kiesgerechtigden voor de kiescolleges.

Niet elk Statenlid heeft door de stemwaarde bij de Eerste Kamerverkiezingen een even zware stem. Door 'weging' wordt een relatie gelegd met het inwonertal van de provincie. Het inwonertal (op 1 januari voorafgaand aan de verkiezingen) wordt daarbij gedeeld door het honderdvoud van het aantal Statenleden van de provincie.

De op 15 maart 2023 gekozen leden van provinciale staten (572), de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (19), en het kiescollege niet-ingezetenen (25) kiezen op 30 mei de leden van de Eerste Kamer. Op basis van de vastgestelde stemwaarden wordt de uitslag van deze verkiezing berekend. De officiële uitslag stelt de Kiesraad op 1 juni 2023 vast in een openbare zitting.

Tabel 1: Overzicht stemwaarden per provincie/kiescollege bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2023

Provincie / kiescollege

Aantal Inwoners / kiezers

Aantal Statenleden / kiescollege

Stemwaarde

Groningen

596.163

43

139

Fryslân

659.612

43

153

Drenthe

502.120

43

117

Overijssel

1.184.551

47

252

Flevoland

444.850

41

109

Gelderland

2.133.751

55

388

Utrecht

1.387.657

49

283

Noord-Holland

2.956.223

55

537

Zuid-Holland

3.804.737

55

692

Zeeland

391.142

39

100

Noord-Brabant

2.626.368

55

478

Limburg

1.128.334

47

240

Bonaire

24.090

9

27

Sint Eustatius

3.293

5

7

Saba

2.035

5

4

Kiescollege niet-ingezetenen

37.455

25

20

Bron: Kiesraad