Motie-Leijten over niet instellen adviescommissie over artikel 57 verworpen

dinsdag 14 juni 2022, 15:44

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft een motie van Renske Leijten (SP) verworpen over het niet instellen van een adviescommissie inzake de interpretatie van artikel 57 van de Grondwet. Leijten had die motie op 7 juni ingediend. Tegen de motie stemden de regeringsfracties, alsmede SGP en fractie-Den Haan.

In september vorig jaar debatteerde de Tweede Kamer over de uitleg van artikel 57 naar aanleiding van de benoeming van drie Tweede Kamerleden tot staatssecretaris in het toen demissionaire kabinet. De Tweede Kamer nam toen nagenoeg unaniem een motie aan die opriep om lid 3 van artikel 57 strikt te interpreteren. Zo zou het niet meer mogelijk moeten zijn dat een Kamerlid een dubbelfunctie kan krijgen, nadat het zonder dubbelfunctie is geïnstalleerd.

De Kamer nam toen ook een motie aan, die de regering verzocht een onafhankelijke commissie in te stellen. Minister Hanke Bruins Slot liet in februari weten die commissie in te gaan stellen, die moet adviseren over een verduidelijking of vernieuwing van artikel 57.

Leijten is van mening dat een adviescommissie overbodig is, omdat de Raad van State in september 2021 stelde dat de Tweede Kamer zelf invulling dient te geven aan de reikwijdte van lid 3 van artikel 57. Leijten constateert dat de Tweede Kamer dat heeft gedaan door daarover in september een motie aan te nemen. Wanneer de commissie er wel komt, kan volgens Leijten de opdracht beperkt blijven tot advies over een vervangings- en overgangsregeling.

Bron: verslag Tweede Kamer 7 en 14 juni