Commissie gaat onderzoek verrichten naar verenigen functies Kamerlid/bewindspersoon

woensdag 16 februari 2022, 14:17

DEN HAAG (PDC) - De minister Hanke Bruins Slot heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld die onderzoek gaat verrichten naar artikel 57 van de Grondwet.

Op 8 september heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de uitleg van artikel 57 naar aanleiding van de benoeming van drie Tweede Kamerleden tot staatssecretaris in het demissionaire kabinet. De Kamer nam een motie van de leden Ceder (ChristenUnie) en Dassen (Volt) aan, die de regering verzocht een onafhankelijke commissie in te stellen.

De taakopdracht van de commissie zal zijn om artikel 57 te analyseren, te adviseren over een verduidelijking of vernieuwing van het artikel, en te adviseren over een regeling voor een tijdelijke vervanging van Tweede en Eerste Kamerleden die tevens bewindspersoon zijn in een demissionair kabinet. Dit is overeenstemming met een andere motie die was aangenomen, ingediend door de leden Ellian (VVD) en Inge van Dijk (CDA).

Bron: Rijksoverheid.nl, brief minister BZK