Onverenigbare functies voor Tweede Kamerleden

Er bestaan wettelijk regels over welke ambten niet verenigbaar zijn met het Kamerlidmaatschap (de zogenoemde incomptabiliteiten). Zo kan iemand niet tegelijk Tweede en Eerste Kamerlid zijn en is het eveneens niet toegestaan om naast minister of staatssecretaris Kamerlid te zijn. Een uitzondering daarop geldt overigens wel voor de tijd na verkiezingen, tot er een nieuw kabinet is gevormd. Dan kan iemand wel tegelijk Tweede Kamerlid en minister of staatssecretarsis zijn.

Onverenigbaar met het Kamerlidmaatschap zijn verder bijvoorbeeld het lidmaatschap (maar ook de functie van staatsraad) van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer, functies bij de Hoge Raad en de functie van Nationale ombudsman. Verder kan een Kamerlid niet tevens Commissaris van de Koning, ambtenaar of beroepsmilitair zijn. Op grond van Europese regels is het lidmaatschap van het Europees Parlement niet te combineren met dat van een nationaal parlement.

Een Kamerlid mag wel tegelijkertijd burgemeester of raads- of Statenlid zijn, maar sommige partijen hebben zelf regels die dat verbieden.


Meer over