Adviescollege werking artikel 57 Grondwet (combinatie minister-Kamerlid) ingesteld

vrijdag 21 april 2023, 16:14

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet heeft ingestemd met de instelling van een adviescollege voor de werking van artikel 57 van de Grondwet. Twee door de Tweede Kamer aangenomen moties vormen de aanleiding voor de instelling van het adviescollege. Deze moties werden ingediend na ophef over drie Kamerleden die benoemd werden tot staatssecretaris en tegelijkertijd lid van de Kamer bleven.

De moties verzochten de regering een onafhankelijke commissie in te stellen over artikel 57. De commissie is er ten eerste om te adviseren over de tijdelijke vervanging van Kamerleden die ook bewindspersoon zijn in een demissionair kabinet. Ten tweede moet de commissie het functioneren van artikel 57 gaan analyseren. De commissie kan met voorstellen komen ter verduidelijking of vernieuwing van dit artikel.

De functie van voorzitter wordt vervuld door oud-Eerste Kamerlid Hans Engels. Andere leden zijn Carla van Baalen, Sarah de Lange, Roel Schutgens en Jonathan Soeharno. De leden hebben expertise op het gebied van parlementaire geschiedenis, politicologie, institutioneel staatsrecht, en integriteit en ethiek. De looptijd van het adviescollege is een jaar.

Bron: Rijksoverheid