Tijdelijke commissie over buitenlandse inmenging 2 (INGE2)

Deze bijzondere commissie van het Europees Parlement is de opvolger van de EP-Commissie over buitenlandse inmenging (INGE) en deed onderzoek naar alle manieren waarop landen en organisaties van buiten de Unie democratische processen in de EU proberen te beïnvloeden. De commissie bouwde voort op het werk dat al was gedaan door de INGE-commissie en pakte zaken op die onderbelicht waren gebleven.

Deze commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden. Omdat er soms gevoelige informatie zal worden gedeeld zal een deel van de hoorzittingen en verkregen informatie niet openbaar worden gemaakt.

De commissie telde 33 leden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Werkzaamheden

De commissie richtte zich in het bijzonder op:

 • 1. 
  onderzoek doen naar de manieren hoe de regels met betrekking tot het financieren van verkiezingscampagnes en politieke partijen worden omzeild met geld uit derde landen, en of die regels in de lidstaten streng genoeg zijn
 • 2. 
  beleidsmaatregelen die bijdragen tot democratische processen in de EU, zoals mediawijsheid en informatiegeletterdheid
 • 3. 
  inmenging via onlineplatforms, met name door het evalueren van de verantwoordelijkheid en impact van zeer grote onlineplatforms op democratie en democratische processen
 • 4. 
  cyberbeveiliging en veerkracht met betrekking tot cyberaanvallen, wanneer deze verband houden met democratische processen
 • 5. 
  onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de EU afhankelijk is van buitenlandse partijen in het aanbieden en onderhouden van de kritieke (internet-)infrastructuur en strategische sectoren met betrekking tot het faciliteren van democratische processen
 • 6. 
  maatregelen voor het actief bestrijden van strategische informatie- en communicatiecampagnes van kwaadwillige derde landen en in het bijzonder hoe ze daarin gebruik maken van organisaties binnen de EU

De commissie richtte zich niet alleen op de rol die overheden spelen, en wat overheden kunnen doen, maar richt zich ook nadrukkelijk tot niet-overheidsactoren die op dit terrein actief zijn.

In februari 2023 zijn de taken van de commissie uitgebreid als reactie op het corruptieschandaal in het Europees Parlement. De commissie heeft nu ook als taak tekortkomingen te identificeren in de regels van het Europees Parlement op het gebied van transparantie, integriteit, corruptiebestrijding en aansprakelijkheid. Daarnaast moest de commissie met hervormingsvoorstellen voor de middellange- en lange termijn komen.

In juli 2023 presenteerde commissie het eindrapport. Daarin staan tientallen maatregelen om het democratisch proces en de Europese instellingen beter te beschermen.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Er zitten geen Nederlandse leden in deze commissie