Paternotte (D66) en Segers (CU) willen bedreiging aan­merken als ongeoorloofd gedrag

vrijdag 18 februari 2022, 11:30

DEN HAAG (PDC) - Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) willen dat het bedreigen van een persoon expliciet aangemerkt wordt als ongeoorloofd gedrag in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Daartoe hebben zij gisteren een voorstel ingediend bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

De laatste weken is er veel te doen geweest over de omgangsvormen in de Kamer vanwege een aantal tumultueus verlopen debatten. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft naar aanleiding hiervan een notitie geschreven over de omgangsvormen in de Kamer, op basis van gesprekken met de meeste fractievoorzitters.

Met deze wijziging zou de Voorzitter Kamerleden die zich aan dit gedrag schuldig hebben gemaakt kunnen waarschuwen. Bij het niet terugkomen van de bedreiging of het doorgaan met bedreigen zou de voorzitter een Kamerlid het woord kunnen ontnemen en uiteindelijk overgaan tot uitsluiten van de vergadering.

Als toelichting op het voorstel vermelden Paternotte en Segers: “De afgelopen jaren hebben wij voorbeelden gezien waarin bedreigingen gericht tegen een persoon de vrijheid van meningsuiting onwenselijk kunnen beperken. De gevoelens van onveiligheid die door deze vorm van intimidatie ontstaan, beletten sprekers immers om zich vrij te voelen alles te zeggen wat zij wensen." Donderdag 24 februari gaat de Kamer plenair over het onderwerp in debat.

Bron: Tweede Kamer