Kaag zet in impasse verkerende formatie verder op scherp

dinsdag 7 september 2021, 13:57

DEN HAAG (PDC) - Sigrid Kaag besprak in de H.J. Schoo-lezing haar visie voor de toekomst en liet zich nadrukkelijk uit over haar ongenoegen met de huidige stand van zaken in de formatie. In de toespraak werd het beleid en leiderschap van Mark Rutte bekritiseerd, evenals de beslissing van de VVD en CDA om niet verder te gaan met GroenLinks en de PvdA in de formatieonderhandelingen.

Kaag hield haar lezing, die bekend staat als de officieuze opening van het parlementaire jaar, op een kritiek moment in de formatie. Vorige week bleek dat het CU niet verder zou onderhandelen met D66, terwijl het CDA en de VVD weigerde samen te werken met PvdA en GroenLinks.

Ze begreep de beslissing van Gert-Jan Segers, aangezien de aanknopingspunten van het 'akkoord op hoofdlijnen' tussen de VVD en D66 ver van de standpunten van het CU verwijderd lagen. Kaag verweet echter het CDA en de VVD voor de opgeworpen blokkade tussen een samenwerking met de linkse partijen, die wel aanknopingspunten zagen in het akkoord tussen D66 en VVD: "Het is voor mij moeilijk te bevatten dat we nu nog niet aan tafel zitten met de enthousiaste partijen. En ik denk ook voor de mensen in het land."

Verder speelde Kaag in op de voortdurende discussie over een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag door te beweren dat "het gehalte Haags gedoe in deze formatie" te groot is en dat politiek in Nederland wordt bedreven door "koffie te drinken, relaties te managen, en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emoties."

Ook refereerde ze terug naar haar campagne thema van leiderschap. Zo stelde ze: "Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie ... Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien maar als doel, ... betaalt de samenleving daarvoor de hoogste prijs."

Ondanks dat D66 zich kritisch positioneert tegenover het CDA, de VVD, en de vorm van het huidige formatieprocess als geheel, ziet Kaag een oplossing voor de huidige impasse in het herstellen van relaties en vertrouwen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de VVD beweerde ze, aangezien deze partij mogelijke partners heeft uitgesloten op "niet-inhoudelijke gronden".

De favoriete coalitie van Kaag bestaat nog altijd uit een combinatie van linkse en rechtse partijen, want "een goed kabinet in de Nederlandse traditie is een kabinet dat uit conservatieve en progressieve krachte bestaat". Het is nu de vraag hoe de VVD zal reageren op de laatste ontwikkelingen en hoe het CDA-congres van 11 september de formatie verder zal beinvloeden.

Bron: Trouw & D66.nl