CDA-Europarlementariër Toine Manders krijgt jaarlijks gesprek over belangenverstrengeling en integriteit

woensdag 16 juni 2021, 15:58

DEN HAAG (PDC) - In een recente schriftelijke verklaring van het landelijk bestuur van het CDA, wordt dieper ingegaan op kwestie die speelt rondom CDA-Europarlementariër Toine Manders. Manders kwam afgelopen maand in opspraak, nadat HP/DeTijd had openbaart dat het EP-lid zijn schoonzoon als persoonlijk meewerker in dienst had. Dit feit was destijds noch bekend bij het de CDA-delegatie in Brussel noch de landelijke partijtop.

Het partijbestuur van het CDA kondigt nu aan om tijdens toekomstige jaarlijkse functioneringsgesprekken met Manders extra aandacht te besteden aan belangenverstrengeling en integriteit. Verder is besloten om een ‘integriteitscoördinator’ te aan te stellen die soortgelijke kwesties in de toekomst moet zien te voorkomen.

In eerdere verklaringen uitte de CDA-partijtop al openlijk kritiek op de handelswijze van Manders, die door het aannemen van een naast familielid een illusie van belangenverstrengeling had gecreëerd. Daarnaast meldde interim-voorzitter van het CDA Marnix van Rij dat het contract van Manders’ schoonzoon per direct was beëindigd om zo iedere schijn van mogelijke integriteitschending te vermijden.

Bron: HP/DeTijd