Tweede Kamer wil grotere rol in besluitvorming over renovatie Binnenhof

donderdag 28 januari 2021, 15:39

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil een grotere rol in de besluitvorming over de verbouwing van het Binnenhof. Een motie daartoe is vandaag aangenomen door de Kamer. De motie vraagt de regering om in het voorjaar van 2021 met een voorstel te komen om de taakverdeling tussen regering en parlement op dit dossier opnieuw in te richten, zodat de Tweede Kamer meer grip krijgt op het proces. De Kamer wil zowel haar sturende als controlerende rol op dit dossier versterken.

Deze motie-Beckerman c.s. was ingediend vanwege het feit dat er al verschillende keren problemen zijn opgetreden in het proces rondom de verbouwing. Niet alleen zijn er enkele kostenoverschrijdingen geweest, maar ook raakt het proces vertraagd. Het dossier levert al een lange periode frictie op tussen regering en Kamer.

Naast deze motie nam de Kamer ook een motie aan die de regering oproept maximale inspanning te leveren over een zo duurzaam mogelijke renovatie. Bovendien steunde de Kamer een motie die de regering oproept alle noodzakelijke stappen te zetten om in het zomerreces van 2021 naar de tijdelijke huisvesting te kunnen verhuizen. De tijdelijke verhuizing lijkt dit jaar dus daadwerkelijk plaats te gaan vinden.

Bron: Stemmingsuitslagen Tweede Kamer 28 januari 2021