Remkes gaat project renovatie Binnenhof analyseren

donderdag 20 mei 2021, 15:00

DEN HAAG (PDC) - Johan Remkes gaat de organisatie van het project rond de renovatie van het Binnenhof analyseren. Dat meldt staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer waarbij hij de opdracht van Remkes omtrent de 'governance' van het project uiteenzet. Knops wil met deze opdracht tegemoet komen aan de zorgen van de Tweede Kamer, die om meer aandacht vraagt voor de rol van de Tweede Kamer. De Kamer nam daarover in januari twee moties aan.

De analyse van Remkes moet uitmonden in aanbevelingen die onder meer de relatie tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enerzijds en de Tweede Kamer anderzijds bevordert. Zijn opdracht moet er daarnaast ook toe leiden dat de Tweede Kamer en de Commissie Binnenlandse Zaken voldoende geïnformeerd wordt zodat zij haar controlerende taak adequaat kan uitoefenen.

De resultaten van de analyse van Remkes zullen eind mei besproken worden in de Stuurgroep renovatie Binnenhof. De Tweede Kamer zal voor de zomer de aanbevelingen ontvangen. Na de zomer is de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting een feit en start de renovatie.

Bron: Kamerbrief 12-05-2021