College regeldruk komt met aanbevelingen over verbeteren Integrale Afwegingskader

dinsdag 15 december 2020, 15:14

DEN HAAG (PDC) - Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft op basis van onderzoek geconstateerd dat internetconsultaties over wetgeving vaak plaatsvinden zonder goed inzicht in de maatschappelijke gevolgen daarvan.

Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke problemen of gevolgen van wetgeving, bestaat sinds 2011 het Integrale Afwegingskader (IAK). Dit kader moet ministeries helpen om de maatschappelijke gevolgen van wetgeving weer te geven. Maar in de praktijk blijkt dit instrumentarium moeilijk hanteerbaar voor beleidsmakers, zo stelt ATR-voorzitter Marijke van Hees. Het kader is volgens haar overcompleet en ook qua opzet zou het niet aansluiten bij wat beleidsmakers nodig hebben om goede wetgeving te maken.

Vandaar dat het ATR met een drietal aanbevelingen aan het kabinet komt over hoe dit instrument en het gebruik daarvan kan worden verbeterd en bevorderd. Ten eerste zou het IAK-instrument intuïtiever toepasbaar moeten worden, meer informatie moeten bieden aan de betrokken partijen en een integrale afweging van voorgenomen beleid moeten bevorderen. '

Als tweede moet het IAK vereenvoudigd worden, wat ten goede moet komen aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid voor beleidsmakers bij het ontwikkelen van beleid en wetgeving dat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Als laatste, zouden eenduidige momenten moeten worden geïntroduceerd waarop de gemaakte afwegingen en de kwaliteit van de onderbouwing van die afwegingen worden beoordeeld.

In begin 2021 stuurt het kabinet naar verwachting een Plan van Aanpak over verbetering van het IAK aan de Tweede Kamer.

Bron: Adviescollege Toetsing Regeldruk