1.

Het 'Torentjesoverleg'

Een andere vorm van overleg tussen het kabinet en de coalitiefracties was het 'Torentjesoverleg'. Dit waren informele bestuurlijke besprekingen tussen hooggeplaatste leden van het kabinet en vertegenwoordigers van de coalitiefracties in de werkkamer van de minister-president in het Torentje. Het Torentjesoverleg was in enige mate controversieel door een gebrek aan politieke openheid.

De traditie van het Torentjesoverleg kwam tot stand onder premier Ruud Lubbers. Ook minister-president Wim Kok maakte er in zijn regeringsperiodes regelmatig gebruik van om dreigende kabinetsconflicten in de kiem te smoren, hiermee de oppositie buitenspel zettend.

Gedurende kabinet Balkenende II werd het Torentjesoverleg in het kader van de "nieuwe politiek" eerst nog afgeschaft, maar het kwam in 2003 toch weer terug om wekelijks: "de klokken gelijk te zetten", aldus toenmalig vicepremier Gerrit Zalm. Met het aantreden van het kabinet-Rutte IV werd het coalitieoverleg daadwerkelijk afgeschaft.


Meer over