Coalitieoverleg

Het coalitieoverleg is een wekelijkse bestuurlijke bespreking tussen de top van het kabinet en de vertegenwoordigers van de coalitiefracties. Dit vindt plaats op maandag op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hierbij zijn normaal gesproken de minister-president, de drie vicepremiers en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen aanwezig, maar het is ook mogelijk dat andere ministers of Kamerleden deelnemen. Het doel van het coalitieoverleg is een crisis te voorkomen door kabinetsvoorstellen politiek af te stemmen.

1.

Het 'Torentjesoverleg'

Een andere vorm van overleg tussen het kabinet en de coalitiefracties is het 'Torentjesoverleg'. Dit zijn informele bestuurlijke besprekingen tussen hooggeplaatste leden van het kabinet en vertegenwoordigers van de coalitiefracties in de werkkamer van de minister-president in het Torentje. Het Torentjesoverleg is in enige mate controversieel door een gebrek aan politieke openheid.

De traditie van het Torentjesoverleg kwam tot stand onder premier Ruud Lubbers. Ook minister-president Wim Kok maakte er in zijn regeringsperiodes regelmatig gebruik van om dreigende kabinetsconflicten in de kiem te smoren, hiermee de oppositie buitenspel zettend.

Gedurende kabinet Balkenende II werd het Torentjesoverleg in het kader van de "nieuwe politiek" eerst nog afgeschaft, maar het kwam in 2003 toch weer terug om wekelijks: "de klokken gelijk te zetten", aldus toenmalig vicepremier Gerrit Zalm.


Meer over