Tweede Kamer neemt wetsvoorstel digitale besluitvorming aan

donderdag 2 april 2020, 11:32
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - Op 1 april heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel digitale beraadslaging en besluitvorming met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel van minister Knops zorgt ervoor dat het openbaar bestuur zo veel mogelijk via de digitale weg door kan gaan tijdens de coronacrisis.

Specifiek houdt het voorstel in dat volksvertegenwoordigende organen (zoals gemeenten en provincies) digitaal bijeen kunnen komen en besluiten kunnen nemen. Het voorstel heeft geen betrekking op beide Kamers der Staten-Generaal.

Eerste Kamervoorzitter, Jan Anthonie Bruijn, zond gisteravond een brief aan premier Rutte over het functioneren van zijn Kamer in crisistijd. In deze brief laat Bruijn weten dat de Eerste Kamer operationeel zal blijven en zich zal beperken tot de parlementaire activiteiten die digitaal kunnen worden behandeld. Wel kan de Kamer te allen tijde bijeengeroepen worden, mocht dit nodig zijn. De Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel in stemming nemen. Vorige week sloot de Eerste Kamer haar deuren.

Bron: Parlementaire Monitor