Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel digitale besluitvorming

dinsdag 7 april 2020, 16:41

DEN HAAG (PDC) - Vanmiddag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel digitale besluitvorming.

Het voorstel voorziet in een tijdelijke maatregel voor gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen zolang deze organen niet op een verantwoorde manier fysiek bijeen kunnen komen. Het maakt het voor decentrale overheden mogelijk om digitaal te vergaderen en besluiten te nemen.

De wet zal in beginsel tot 1 september 2020 van kracht zijn en kan, mocht dit nodig zijn, vanaf die datum telkens met maximaal twee maanden verlengd worden door minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De wet zal weer vervallen wanneer het coronavirus onder controle is.

Bron: Eerste Kamer