Debat in Senaat over rapport-Remkes ging niet alleen over de Eerste Kamer

woensdag 5 februari 2020, 8:44

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft uitvoerig met minister Knops (Binnenlandse Zaken) gediscussieerd over de voorstellen van de Staatscommissie parlementair stelsel. Die Commissie-Remkes kwam er op verzoek van de Senaat, in eerste instantie om vooral de eigen rol tegen het licht te houden. Spoedig werd dat verbreed met andere onderwerpen en ook het debat gisteren ging over onder meer constitutionele toetsing, het referendum, het kiesstelsel en de gekozen formateur.

Het lijkt nog geen uitgemaakte zaak dat er uiteindelijk voldoende steun zal zijn voor het voorstel om de zittingstermijn van de Eerste Kamer op zes jaar te brengen. CDA en VVD zijn daar voor; D66 twijfelt. Bij kleinere fracties bestaat echter de vrees dat dit tot verhoging van de kiesdrempel leidt. SP en PVV spraken zich uit voor afschaffing van de Eerste Kamer. De SP vindt wel dat er dan meer dan 150 Tweede Kamerleden moeten komen en de parlementaire macht groter moet worden.

De Eerste Kamer lijkt een hernieuwde discussie te willen aangaan over het toetsingsrecht. Enkele fracties vroegen om een notitie daarover. Volgende week stemt de Eerste Kamer over moties over onder meer de wens tot invoering van een bindend referendum, afschaffing van de Eerste Kamer en verdere uitwerking van voorstellen van de Commissie-Remkes vóór het zomerreces.

Bron: website Eerste Kamer