Slechts één burgerinitiatief in afgelopen parlementaire jaar

dinsdag 7 januari 2020, 15:00

DEN HAAG (PDC) - In het parlementaire jaar 2018-2019 werd slechts één burgerinitiatief ingediend. Dat blijkt uit de verslagen van de Commissie voor Verzoekschriften, die beoordeelt of deze initiatieven aan de Tweede Kamer voorgelegd moet worden. Het ingediende initiatief ging over het kinderpardon. Omdat dit onderwerp al meerdere keren in de Kamer was besproken, werd het niet aan de Kamer voorgelegd.

In het verleden zijn er in totaal acht burgerinitiatieven behandeld in de Tweede Kamer. Deze betroffen onder andere voorstellen om de klassengrootte te doen afnemen, 'fout vlees' tegen te gaan en de overdracht van bevoegdheden aan de Europese Unie niet meer mogelijk te maken zonder referendum.

Het burgerinitiatief werd in 2006 ingevoerd naar aanleiding van een motie die werd ingediend door de Kamerleden van de PvdA, SP, D66, GroenLinks en LPF. Hierin werd het Presidium verzocht de voor- en nadelen van het burgerinitiatief te onderzoeken. In 2005 besloot het Presidium tot het invoeren van het burgerinitiatief. In 2009 gaf Trouw al aan dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om in gemeentes een burgerinitiatief in te dienen.

Bron: Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven