Kabinet akkoord met grotere financiële steun Kamerleden en partijen

woensdag 2 oktober 2019, 17:00

DEN HAAG (PDC) - Het budget voor ondersteuning van Tweede Kamerleden en de subsidie aan politieke partijen gaan omhoog. Minister Ollongren geeft in een brief aan Kamervoorzitter Arib aan dat het kabinet de motie gaat uitvoeren die D66-fractievoorzitter Rob Jetten indiende tijdens de Algemene politieke beschouwingen.

Jetten stelde toen voor in de begroting van 2020 het budget voor ondersteuning van parlementariërs structureel te verhogen met 10 miljoen euro en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro te verhogen. Daar gaat minister Ollogren nu mee akkoord.

Ollongren vraagt de Kamer in een brief of het verhoogde budget ook ten goede moet komen aan de Eerste Kamerleden. Wanneer de Kamer hier een besluit over heeft genomen, kan de motie via een nota van wijziging worden verwerkt in de Rijksbegroting.

Bron: Brief minister Ollongren aan Tweede Kamer