Eerste Kamer wil nog dit jaar debat over voorstellen Staatscommissie

woensdag 2 oktober 2019, 8:55

DEN HAAG (PDC) - Minister Ollongren moet het tweede deel van haar reactie op de voorstellen van de Staatscommissie parlementair stelsel nog vóór 14 december dit jaar aan de Eerste Kamer zenden. Die Kamer wil dan nog voor het kerstreces een debat over alle door de minister gedane voorstellen over staatkundige vernieuwing. Dat heeft zij de minister schriftelijk laten weten.

In juni dit jaar stuurde minister Ollongren al het eerste deel van haar reactie naar het parlement, onder meer over de zittingsduur van de Eerste Kamer en de behandeling van grondwetsherzieningen in tweede lezing.

De Kamer is ontstemd dat de minister internetconsultaties begon over enkele voorstellen zonder eerst de Kamer in de gelegenheid te hebben gesteld die te bespreken. Dat was volgens de Eerste Kamer vooral wenselijk geweest, omdat zij op het punt van de zittingsduur afwijkt van het advies van de Staatscommissie.

Bron: brief vaste EK-commissie BZK en Hoge Colleges van Staat etc.