Internetconsultaties voor wijziging Eerste Kamerverkiezingen en grondwetsherziening geopend

dinsdag 3 september 2019, 11:04

DEN HAAG (PDC) - Op internetconsultatie.nl zijn drie internetconsultaties beschikbaar gesteld waar van 3 september 2019 tot 9 oktober 2019 op gereageerd kan worden. Het betreft drie conceptwetsvoorstellen over veranderingen in de grondwet. Hiervoor wordt de inbreng van de samenleving gevraagd voordat het wetsvoorstel verder in behandeling wordt genomen:

Begin 2017 werd de Staatscommissie parlementair stelsel ingesteld om het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie te onderzoeken, en de regering advies uit te brengen over noodzakelijke veranderingen. Eind 2018 verscheen het eindrapport ('Lage drempels, hoge dijken) met aanbevelingen, waarvan enkele voorstellen (deels) zijn overgenomen door het kabinet. Het voorstel over de Eerste Kamer en de Grondwetsprocedure komt voort uit het eindrapport van de staatscommissie.

Eén van de aanleidingen voor het aanstellen van deze commissie was de grotere behoefte aan burgerparticipatie. De internetconsultaties zijn daarbij een nieuw en geschikt instrument om burger bij de wetgeving te betrekken. Voor het conceptwetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gaat, wordt eerst de samenleving gevraagd hierop te reageren. Individuele burgers en belangengroepen kunnen hun reactie geven op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel.

De voorstellen over het afronden van de grondwetsprocedure en het kiescollege voor buitenlandse kiesgerechtigden staan los van de voorstellen van de Staatscommissie.

Bron: www.overheid.nl, www.internetconsultatie.nl