Kiesraad: 'onderzoek eerst neveneffecten wijziging verkiezingswijze Eerste Kamer'

donderdag 31 oktober 2019, 15:47

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad adviseert de regering eerst de neveneffecten van een andere kieswijze van de Eerste Kamer te onderzoeken. Dit doet de raad naar aanleiding van een voorstel waarin de Eerste Kamer niet volledig om de vier jaar wordt gekozen, maar eens in de drie jaar voor de helft. Tevens moeten volgens de Kiesraad eerst ook bekeken worden hoe nadelige neveneffecten beperkt kunnen worden.

Het conceptvoorstel tot wijziging van de Grondwet - dat onlangs ter internetconsultatie lag - stelt voor dat de provinciale staten eens in de drie jaar beurtelings 38 en 37 leden van de Eerste Kamer te kiezen. Dit moet zowel de legitimiteit van de Eerste Kamer en van de provinciale staten als de stabiliteit van de Eerste Kamer vergroten. De uitwerking van de wijze van verkiezing vindt dan plaats in de Kieswet. Maar volgens de Kiesraad moeten nu al ook de gevolgen voor de Kieswet worden bekeken.

Een van de mogelijke neveneffecten is de verhoging van de kiesdeler, omdat er bij driejaarlijkse verkiezingen minder zetels te verdelen zijn. Hierdoor kunnen kleine partijen minder gemakkelijk toegang tot de Eerste Kamer krijgen. De Kiesraad vindt dat daar in de Memorie van Toelichting van het conceptwetsvoorstel al op moet worden ingegaan.

Bron: Kiesraad