Ollongren spreekt politieke partijen aan over accepteren van anonieme giften

woensdag 21 augustus 2019, 13:19

DEN HAAG (PDC) - Minister Ollongren van Binnenlandse zaken gaat met een aantal politieke partijen praten over de manier waarop zij omgaan met anonieme giften. De minister wil dat de partijen maatregelen nemen om de transparantie te vergroten.

Ook wil Ollongren dat duidelijker wordt wie er schuilgaat achter stichtingen of andere rechtspersonen die bedragen van € 4.500,- of meer doneren aan politici, partijen of hieraan gelieerde organisaties. Ook donaties die via één of meer tussenschakels worden gedaan, moeten inzichtelijker worden.

De minister gaat de partijen nogmaals wijzen op de regels die gelden voor de openbaarmaking van donaties. Deze zijn onderdeel van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Door deze regels strenger na te leven moeten de partijen voorkomen dat het beeld ontstaat dat zij bereid zijn mee te werken aan constructies die ingaan tegen de intentie van de wetgever.

De minister verklaarde dit in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Van Raak. naar aanleiding van een onderzoek van De Telegraaf. Uit dit onderzoek bleek dat sommige politieke partijen bereid waren mee te werken aan constructies die 'ingaan tegen de geest van de Wfpp'. Hierbij ging het onder andere om 50PLUS, VVD, D66, ChristenUnie en Denk.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties