Vragen VVD over het bericht «Studenten de pineut: OV-kaart te vroeg ongeldig» (2018Z13272)

publicatie datum 4 juli 2018
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
kamerleden J.Z.C.M. (Judith) Tielen
partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

1.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018    Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z13272

Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Studenten de pineut: OV-kaart te vroeg ongeldig» (ingezonden 4 juli 2018).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het bericht in het Dagblad van het Noorden waarin een woordvoerder van DUO stelt dat «het (...) nu eenmaal niet gratis (is) om de kaart een week langer geldig te laten zijn»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het voor studenten onlogisch is dat hun OV-kaart, die bedoeld is om naar en van studiegerelateerde locaties te kunnen reizen, niet geldig is tijdens een reguliere studieweek?

Vraag 3

Heeft u ooit overwogen om het OV-studentenreisproduct, de OV-kaart, te koppelen aan de specifieke studieweken voor studenten in hun desbetreffende regio's? Zo ja, waarom heeft udeze mogelijkheid verworpen? Zo nee, bent u bereid te onderzoeken of dit budgetneutraal mogelijk zou zijn?

Vraag 4

Kunt u een overzicht geven van de verwachte reisbewegingen en kosten voor zowel heel Nederland als uitsluitend voor de regio Noord, als het OV-studentenreisproduct één week langer door zou lopen? Zo nee, kunt u dan in ieder geval inzichtelijk maken wat de kosten zouden zijn om het OV-studentenreisproduct één week langer te laten gelden?

Vraag 5

Kunt u een overzicht geven van het totaal aan reisbewegingen en kosten van het OV-studentenreisproduct per jaar voor alle OV-bedrijven (NS, streekvervoer en stadsvervoer)? Zo nee, waarop baseert u dan de financiële afspraken en reisvoorwaarden met de OV-bedrijven?

Hoe kunt u borgen dat het geld dat wordt uitgegeven aan het OV-studentenreisproduct doelmatig en efficiënt wordt ingezet?

1 http://www.dvhn.nl/drenthe/Studenten-de-pineut-OV-kaart-te-vroeg-ongeldig-23302379.html

kv-tk-2018Z13272 's-Gravenhage 2018

Vraag 6

Hoe kunt en wilt u de studenten in het noorden van het land tegemoet komen als het gaat om gemaakte reiskosten gedurende de reguliere studieweek van 16 tot en met 20 juli 2018?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van den Hul (PvdA), ingezonden 27 juni 2018 (vraagnummer 2018Z12629).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, Vragen 2