Bindend referendum lijkt definitief van de baan

maandag 22 mei 2017, 14:26

DEN HAAG (PDC) - PvdA en GroenLinks willen het voorstel voor invoering van een bindend referendum niet langer verdedigen in de Tweede Kamer. Zij zullen het daarom niet in tweede lezing indienen. Daarmee hebben twee van de drie partijen die het wetsvoorstel hebben ingediend, zich teruggetrokken. Het is voor het eerst in de parlementaire geschiedenis dat initiatiefnemers van een grondwetswijziging zich terugtrekken.

PvdA en GroenLinks hebben na de verwarring rond het Oekraïne-referendum besloten hun eigen voorstel niet meer te ondersteunen. De partijen hebben geen behoefte meer aan een nog verdergaand instrument dan het raadgevend referendum.

Het voorstel voor een bindend referendum is in 2005 ingediend bij de Tweede Kamer. Beide Kamers zijn al met een gewone meerderheid akkoord gegaan in eerste lezing. Het plan zou nog een keer door beide Kamers moeten met twee derde meerderheid, omdat het om een wijziging van de grondwet gaat. GroenLinks zal mogelijk wel voor het voorstel stemmen, maar zonder PvdA is er geen twee derde meerderheid meer aanwezig.

D66, de derde betrokken partij, overweegt het voorstel nog wel in te dienen. Behalve de initiatiefnemende partijen uit de eerste lezing kunnen andere partijen het voorstel in tweede lezing oppakken. Dient zich geen partij aan is de regering verplicht dat te doen.

Bron: NOS.nl, 22 mei 2017